Van 23/12/2017 t.e.m. 02/01/2018 is het Yools kantoor gesloten.
Hulp nodig? Bezoek onze helpdesk
Besoin d'aide? Visitez notre helpdesk
Need help? Visit our helpdesk

Adres maatschappelijk zetel: Kartuizersstraat 19 bus 26, B-1000 Brussel, België
Telefoon: 02 840 20 04
E-mail: [email protected]
Ondernemingsnummer: BTW BE0848768311

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende voorwaarden.

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Yools BVBA of rechthoudende derden.

Bij betwistingen hiervan kan men hierboven de vestigingsgegevens vinden om schriftelijk een klacht in te dienen, die daarna met de hoogste prioriteit zal behandeld worden.

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

De inhoud van de website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

Yools BVBA levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal Yools BVBA de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Yools BVBA kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website, voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Yools BVBA verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites van derden en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

Advertentievertoningen en -kliks kunnen worden geregistreerd door Yools en door advertentienetwerken waaraan Yools deelneemt.

Yools heeft de volgende Google Analytics modules die gebaseerd zijn op advertentievertoningen, geïmplementeerd: Remarketing, Google Display Network Impression Reporting, DoubleClick Campaign Manager integratie, en Google Analytics Demographics & Interest Reporting.

De volgende advertentienetwerken zijn partners van Yools en gaan zelf de registratie doen van technische kenmerken van een advertentievertoning of -klik: geen.

Het advertentienetwerk van Google plaatst een DoubleClick DART-cookie om de advertenties af te stemmen op de interesses en voorkeuren op basis van uw bezoek aan websites van Yools en andere websites op internet. U kunt zich , waarna u mogelijk minder relevante advertenties te zien krijgt.